มาอยู่ใกล้เรือนและยังใช้ปืนยิงหลายนัด จึงยิงผู้ตาย เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 962/2512

ป.อ. มาตรา 68, 62

ผู้ตายและพวกเข้าไปอยู่ใกล้ๆ เรือนจำเลยในยามวิกาลโดยไม่บอกกล่าวเล่าขานแก่จำเลยผู้เป็นเจ้าของบ้านถึงเหตุจำเป็นที่ต้องเข้ามา. และกลับใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงยิงขึ้นหลายนัด. เช่นนี้ ย่อมมีเหตุสมควรให้จำเลยสำคัญผิดคิดว่าผู้ตายและพวกเข้ามาโดยเจตนาประทุษร้ายต่อจำเลย. จำต้องยิงไปเพื่อป้องกันตนและทรัพย์สินของจำเลย. การกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68,62.

___________________________

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงทำร้ายผู้ตายโดยเจตนาจะฆ่าผู้ตายได้ถึงแก่ความตายสมเจตนาของจำเลย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และขอให้นับโทษต่อคดีอาญาดำที่ 955/2510ของศาลจังหวัดนครปฐม และริบของกลาง จำเลยให้การว่าทำไปเพื่อป้องกันตัว มิได้มีเจตนาจะฆ่าผู้ตาย ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายโดยเจตนาฆ่าไม่ใช่เป็นการป้องกันตัวหรือทรัพย์ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ให้จำคุกยี่สิบปีคำให้การจำเลยมีประโยชน์แก่การพิจารณา ไม่ได้หลบหนีและไปแจ้งความให้เจ้าพนักงานทราบลดให้หนึ่งในสี่ คงจำคุกสิบห้าปี ริบของกลาง แต่ให้ยกคำขอที่ให้นับโทษต่อ เพราะจำเลยพ้นโทษในคดีนั้นแล้ว จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าจำเลยทำเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีจำเป็นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 69 ให้จำคุกสองปีนอกจากนี้ให้เป็นไปตามศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่า ที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตายเนื่องจากผู้ตายและพวกเข้าไปอยู่ใกล้ ๆ เรือนจำเลยในยามวิกาล โดยไม่บอกกล่าวเล่าขานแก่จำเลยผู้เป็นเจ้าของบ้านถึงเหตุจำเป็นที่ต้องเข้ามา และกลับใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงยิงขึ้นหลายนัดเช่นนี้ย่อมมีเหตุสมควรให้จำเลยสำคัญผิดคิดว่าผู้ตายและพวกเข้ามาโดยเจตนาประทุษร้ายต่อจำเลย จำต้องยิงไปเพื่อป้องกันตนและทรัพย์สินของจำเลยการกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ประกอบด้วยมาตรา 62 จำเลยจึงไม่มีความผิด พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง เป็นให้ยกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยพ้นข้อหาไป.

(บัญญัติ สุขารมณ์-จินตา บุณยอาคม-แสวง จินดานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ที่นี้เลย  Tel/Line id : 089-2142456 (ทนายสอง ประธานชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

Line id : lawyer_2  ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อกฎหมาย คำพิพากษา ได้ที่ www.ปรึกษาคดีฟรี.com

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US