ติดต่อและปรึกษาประธานสำนักงาน

นายธีระเดช ทองดี ประธานสำนักงานกฎหมายทองดีนิติธรรมทนายความ รับผิดชอบดูแลคดีความของสำนักงานกฎหมายทองดีทุกประเภทและทั้งหมด รวมถึงให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย พร้อมทั้งยังเป็นทนายความที่ดูแลเกี่ยวกับคดีอาญาทั่วไปและคดียาเสพติด คดีเกี่ยวกับคดีละเมิด คดีปกครอง และคดีแรงงาน คดีครอบครัว และทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีแพ่งทั่วไป คดีร้องขัดทรัพย์ ขอกันส่วน และจดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท คดีมรดก คดีผู้บริโภค
ส่งข้อความหาเรา