ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ปท.)

ยินดีให้บริการ (ปรึกษาคดีฟรี-ไม่คิดค่าใช้จ่าย)"

 

เข้าสู่ระบบการให้บริการด้านคำปรึกษา

 
parallax background

สำนักงานกฎหมายทองดีนิติธรรมทนายความ

โทรศัพท์มือถือ 089-214-2456 (สายตรง)

โทรศัพท์สำนักงานฯ 056-711-359

Line: 0892142456

Email: Teradach_2@hotmail.com

Website: www.ปรึกษาคดีฟรี.com

Facebook: ปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ

ที่อยู่: สวนอาหารไผ่ไบร์ทแหละ 444/8 ม.2 (หนองนายั้ง-หลังบิ๊กซีเพชรบูรณ์)
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000


รับปรึกษาและรับว่าความทั่วราชอาณาจักรรับปรึกษาอรรถคดีและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

 

 

นโยบายสำนักงานฯ

สำนักงานกฎหมายทองดีนิติธรรมทนายความของเรา ดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่ครอบคลุม การดำเนินธุรกิจ และธุรกรรมเกือบทุกประเภท โดยทนายความมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถครบทุกด้านและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นทนายความคดีเกี่ยวกับหุ้นส่วนและบริษัท ทนายความด้านนิติกรรมสัญญาทุกประเภท ทนายความคดีภาษีอากร ทนายความคดีแรงงาน ทนายความคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ    ทนายความคดีเกี่ยวกับเยาวชน และ ครอบครัว คดีมรดก ทนายความคดีล้มละลาย และ การฟื้นฟูกิจการ ทนายความด้านคดียาเสพติดให้โทษ       ทนายความคดีเกี่ยวกับคดีปกครอง ทนายความเกี่ยวกับคดีขับไล่ ที่ดิน ฯลฯ ขอบเขตในการว่าความ และ การดำเนินคดีความของสำนักงานทนายความของเรามีความหลากหลาย ครอบคลุมครบวงจร และ มีทนายความที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายในแต่ละด้านโดยเฉพาะ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านตลอดเวลา

บริหารงาน โดย

 1. นายธีระเดช ทองดี ประธานสำนักงานฯ - ทนายความ
 2. นายกิตติชัย ดำจันทร์ รองประธานสำนักงานฯ - ทนายความ
 3. นางสาววรรฤดี รักปาน เลขานุการ และ เสมียนทนาย
 4. นายธนวัฒน์ รินทร์พรุ้ม (เสมียนทนาย)
 5. นางสาววรรฤดี รักปาน รองประธานสำนักงานกฎหมายฯ และที่ปรึกษาชมรม
 6. ร้อยตำรวจเอกจีรชาติ สีทองเสือ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานกฎหมายฯ และที่ปรึกษาชมรมฯ
 7. นายวริทธิ์คม พักมล ผู้จัดการสำนักงานกฎหมายฯ และชมรม
 8. นางสาวนงเยาว์ คำอ่อน รองผู้จัดการสำนักงานกฎหมายฯ และชมรม
 9. นางสวสีดาพร ไซดา หัวหน้าฝ่ายสำนักงานกฎหมายฯ และชมรม
 10. นางสาวปลายฟ้า จำบุญ พนักงาน IT เน็ตเวิร์ค สำนักงานและชมรมฯ
 11. นางสาวสุพิชชา แก้วจันทา พนักงานธุรการ สำนักงานและชมรมฯ

"สำนักงานกฎหมายทองดีนิติธรรมทนายความ"

รับปรึกษาอรรถคดี และ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ให้คำปรึกษา ด้านกฎหมาย การค้า การลงทุนสัญญา งานทะเบียน ทรัพยืสินทางปัญญาเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การยื่นขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย จดทะเบียนทางธุรกิจ เช่น การจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน การยื่นภาษี และเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) การลงทุน การเงิน กฎหมายต่างประเทศ รับว่าความ ทาง คดีทุกประเภท


บริการทางกฎหมาย

นอกจากการเป็นผู้นำด้านการดำเนินคดีความ และ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งปวง สำนักงานฯ
ยังให้บริการทางกฎหมายในหลายๆ ด้าน ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจ และ ธรุกรรมเกือบทุกประเภท ได้แก่ ด้าน หุ้นส่วนและบริษัท งานที่เกี่ยวกับด้านนิติกรรมสัญญาทุกประเภท รวมทั้งสัญญาภาครัฐ และ สัมปทานต่างๆ ด้านภาษีอากร ด้านการแรงงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการตลอดจนการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของกิจการ การควบรวมกิจการ รวมถึงการจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ ตลอดจนการดำเนินคดีทางศาลและอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ

 

ประเภทคดีที่รับดำเนินการ

รับว่าความคดีทุกประเภท ทั่วราชอาณาจักร อาทิ เช่น

 • พระราชบัญญัติ ยาเสพติดทุกประเภท
 • คดีความผิดเกี่ยวกับคดีอาญา ทุกประเภท
 • รับว่าความคดีแพ่ง
 • คดีอาญา
 • คดีมรดก
 • คดีปกครอง
 • คดีที่ดิน
 • คดีล้มละลาย
 • รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และขอใบอนุญาตต่างๆ

 

รับเป็นทนายความในการยื่นคำร้องต่อศาล อาทิ เช่น

ยื่นคำร้องเป็นผู้จัดการมรดก ยื่นคัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดก ยื่นคำร้องให้ศาลสั่งเพิกถอนผู้จัดการมรดก ยื่นคำร้องขอครอบครองปรปักษ์ที่ดิน ร้องขอคืนของกลางในคดีอาญา

 

รับเป็นทนายความในการฟ้องคดีแพ่ง และ แก้ฟ้องต่างคดีแพ่ง ในกรณีที่เป็นจำเลย อาทิ เช่น

ยื่นฟ้อง และแก้คำฟ้องในคดี เกี่ยวกับการผิดสัญญา ต่างๆ เช่นสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ ฟ้องขับไล่ คดีเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับรถ คดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน คดีเกี่ยวกับที่ดิน คดีเกี่ยวกับครอบครัว- มรดก ฟ้องหย่า ฟ้องแบ่งทรัพย์มรดก คดีเกี่ยวกับแบ่งสินสมรส คดีเกี่ยวกับค่าเสียหาย คดีเกี่ยวกับเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

 

รับเป็นทนายความในคดีอาญา ทั้งเป็นโจทก์ ( เป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ ) และ เป็นทนายความจำเลย

ยื่นฟ้องคดีอาญา เข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญา และ ต่อสู้คดีเมื่อถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยดำเนินคดีทางอาญา ในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ รับของโจร ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ บุกรุก เป็นต้น คดีเกี่ยวกับรถเช่นขับรถโดยประมาท เรียกค่าเสียหาย คดีดูหมิ่น หมิ่นประมาท ทำร้ายร่างกาย พยายามฆ่า หรือ ฆ่าคนตายโดยเจตนา คดีเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้ง การยื่นคำร้องขอประกันตัวตลอดทั้ง การยื่นอุทธรณ์ ฏีกา และ ยื่นแก้อุทธรณ์และแก้ฏีกา

 

รับดำเนินการในส่วนของเร่งรัดหนี้สิน

ทางสำนักงานยังมีงานบริการเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้สิน เรียกร้องค่าเสียหายแทนท่าน ก่อนที่จะมีการฟ้องร้องเป็นคดี หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการผิดสัญญากรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ผู้ว่าจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ลูกค้าไม่ส่งมอบสินค้าหรือผู้ซื้อไม่จ่ายเงินค่าสินค้า ผิดสัญญาไม่จ่ายค่านายหน้า นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม และอื่นๆ ลองติดต่อมาที่สำนักงานของเรา เพื่อให้เราเจรจาแทนท่าน ซึ่งไม่ต้องฟ้องเป็นคดี ให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

 

รับปรึกษาปัญหาทางกฎหมายฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน ไม่รู้ว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนั้น ผู้ที่ทำความเดือดร้อนนั้นทำผิดกฎหมายหรือเปล่า เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากความเดือดร้อนนั้นได้หรือไม่ หรือสามารถบอกให้เขาหยุดดำเนินการในสิ่งที่ทำให้เราเดือดร้อนได้หรือไม่ หรือได้รับการเอารัดเอาเปรียบไม่เป็นธรรม เราจะมีสิทธิ์เรียกร้องอย่างไรได้บ้าง ท่านลองติดต่อหรือเข้ามายังสำนักงานกฎหมายของเรา เพื่อที่ท่านจะได้รับคำปรึกษา แล้ว สามารถนำไปแก้ไขปัญหาของท่าน

 

บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ร้านค้า สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

ทางสำนักงานมีบุคลากรซึ่งมีความชำนาญในการให้บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล หรือ จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ กรรมการเข้า – ออก เพิ่มทุน แก้ไขอำนาจกรรมการย้ายที่ตั้งสำนักงาน เพิ่มทุนจดทะเบียน ควบบริษัท เลิกห้างหุ้นส่วน เลิกบริษัท จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

 

ขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ต่อวีซ่า

ทางสำนักงานให้บริการ ในการยื่นคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ( work permit ) เปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า เพื่อขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย โดยไม่ต้องออกนอกประเทศ ต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีหนังสืออนุญาตแล้ว และต่อหนังสืออนุญาตเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ


บริการอื่นๆ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขออนุญาตต่างๆ เช่นขออนุญาตจำหน่ายสุรา บุหรี่ ขออนุญาตเปิดร้านจำหน่ายอาหาร ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ รับมอบอำนาจจากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเพื่อ แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบ เจ้าหน้าที่สรรพากรตามหนังสือเชิญพบ พบเจ้าหน้าที่ประกันสังคมชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน

 

บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ร้านค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

ทางสำนักงานมีบุคลากรซึ่งมีความชำนาญในการให้บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล หรือจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ กรรมการเข้า – ออก เพิ่มทุน แก้ไขอำนาจกรรมการย้ายที่ตั้งสำนักงาน เพิ่มทุนจดทะเบียน ควบบริษัท เลิกห้างหุ้นส่วน เลิกบริษัท จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อาทิ เช่น

 1. รับจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ บริษัทจำกัด
 2. รับจดทะเบียนเลิกกิจการ ร้านค้า คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด
 3. ให้คำปรึกษาและวางแผนการจดทะเบียนเลิกกิจการ
 4. ให้คำปรึกษาและจดทะเบียนเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงาน ขยายโรงงาน และจดกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
 5. จดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
 6. บริการอื่น ๆ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ขออนุญาตต่างๆ เช่น ขออนุญาตจำหน่ายสุรา บุหรี่ ขออนุญาตเปิดร้านจำหน่ายอาหาร ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ รับมอบอำนาจจากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเพื่อ แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบเจ้าหน้าที่สรรพากรตามหนังสือเชิญพบ พบเจ้าหน้าที่ประกันสังคมชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน

parallax background

วัตถุุประสงค์

 1. รับปรึกษาอรรถคดี และ รับว่าความทั่วราชอาณาจักรในประเทศไทย
 2. รับดำเนินการฟ้องร้อง และ ต่อสู้คดี ทั้งคดีแพ่ง และ คดีอาญา
 3. รับดำเนินการร้องผู้จัดการมรดก
 4. รับดำเนินการติดตาม เร่งรัดหนี้สิน และ ดำเนินการบังคับคดี
 5. รับจดทะเบียนพาณิชย์ทุกประเภท ลิขสิทธิ สิทธิบัตร จัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม
 6. อื่นๆ

สำนักงานกฎหมายทองดีนิติธรรมทนายความ

โทรศัพท์มือถือ 089-214-2456 (สายตรง)

โทรศัพท์สำนักงานฯ 056-711-359

Line: 0892142456

Email: Teradach_2@hotmail.com

Website: www.ปรึกษาคดีฟรี.com

Facebook: ปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ

ที่อยู่: สวนอาหารไผ่ไบร์ทแหละ 444/8 ม.2 (หนองนายั้ง-หลังบิ๊กซีเพชรบูรณ์)
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000


 

รับปรึกษาและรับว่าความทั่วราชอาณาจักรรับปรึกษาอรรถคดีและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

 

นโยบายสำนักงานฯ

สำนักงานกฎหมายทองดีนิติธรรมทนายความของเรา ดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่ครอบคลุม การดำเนินธุรกิจ และธุรกรรมเกือบทุกประเภท โดยทนายความมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถครบทุกด้านและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นทนายความคดีเกี่ยวกับหุ้นส่วนและบริษัท ทนายความด้านนิติกรรมสัญญาทุกประเภท ทนายความคดีภาษีอากร ทนายความคดีแรงงาน ทนายความคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ    ทนายความคดีเกี่ยวกับเยาวชน และ ครอบครัว คดีมรดก ทนายความคดีล้มละลาย และ การฟื้นฟูกิจการ ทนายความด้านคดียาเสพติดให้โทษ       ทนายความคดีเกี่ยวกับคดีปกครอง ทนายความเกี่ยวกับคดีขับไล่ ที่ดิน ฯลฯ ขอบเขตในการว่าความ และ การดำเนินคดีความของสำนักงานทนายความของเรามีความหลากหลาย ครอบคลุมครบวงจร และ มีทนายความที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายในแต่ละด้านโดยเฉพาะ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านตลอดเวลา

วัตถุุประสงค์

 1. รับปรึกษาอรรถคดี และ รับว่าความทั่วราชอาณาจักรในประเทศไทย
 2. รับดำเนินการฟ้องร้อง และ ต่อสู้คดี ทั้งคดีแพ่ง และ คดีอาญา
 3. รับดำเนินการร้องผู้จัดการมรดก
 4. รับดำเนินการติดตาม เร่งรัดหนี้สิน และ ดำเนินการบังคับคดี
 5. รับจดทะเบียนพาณิชย์ทุกประเภท ลิขสิทธิ สิทธิบัตร จัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม
 6. อื่นๆ

บริหารงาน โดย

 1. นายธีระเดช ทองดี ประธานสำนักงานฯ - ทนายความ
 2. นายกิตติชัย ดำจันทร์ รองประธานสำนักงานฯ - ทนายความ
 3. นายยสวัสดิ์ ทองดีสุธีรไกร ที่ปรึกษา
 4. นางสาววรรฤดี รักปาน เลขานุการ และ เสมียนทนาย
 5. นายธนวัฒน์ รินทร์พรุ้ม (เสมียนทนาย)

"สำนักงานกฎหมายทองดีนิติธรรมทนายความ"

รับปรึกษาอรรถคดี และ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ให้คำปรึกษา ด้านกฎหมาย การค้า การลงทุนสัญญา งานทะเบียน ทรัพยืสินทางปัญญาเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การยื่นขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย จดทะเบียนทางธุรกิจ เช่น การจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน การยื่นภาษี และเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) การลงทุน การเงิน กฎหมายต่างประเทศ รับว่าความ ทาง คดีทุกประเภท


บริการทางกฎหมาย

นอกจากการเป็นผู้นำด้านการดำเนินคดีความ และ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งปวง สำนักงานฯ
ยังให้บริการทางกฎหมายในหลายๆ ด้าน ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจ และ ธรุกรรมเกือบทุกประเภท ได้แก่ ด้าน หุ้นส่วนและบริษัท งานที่เกี่ยวกับด้านนิติกรรมสัญญาทุกประเภท รวมทั้งสัญญาภาครัฐ และ สัมปทานต่างๆ ด้านภาษีอากร ด้านการแรงงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการตลอดจนการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของกิจการ การควบรวมกิจการ รวมถึงการจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ ตลอดจนการดำเนินคดีทางศาลและอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ

 

ประเภทคดีที่รับดำเนินการ

รับว่าความคดีทุกประเภท ทั่วราชอาณาจักร อาทิ เช่น

 • พระราชบัญญัติ ยาเสพติดทุกประเภท
 • คดีความผิดเกี่ยวกับคดีอาญา ทุกประเภท
 • รับว่าความคดีแพ่ง
 • คดีอาญา
 • คดีมรดก
 • คดีปกครอง
 • คดีที่ดิน
 • คดีล้มละลาย
 • รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และขอใบอนุญาตต่างๆ

 

รับเป็นทนายความในการยื่นคำร้องต่อศาล อาทิ เช่น

ยื่นคำร้องเป็นผู้จัดการมรดก ยื่นคัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดก ยื่นคำร้องให้ศาลสั่งเพิกถอนผู้จัดการมรดก ยื่นคำร้องขอครอบครองปรปักษ์ที่ดิน ร้องขอคืนของกลางในคดีอาญา

 

รับเป็นทนายความในการฟ้องคดีแพ่ง และ แก้ฟ้องต่างคดีแพ่ง ในกรณีที่เป็นจำเลย อาทิ เช่น

ยื่นฟ้อง และแก้คำฟ้องในคดี เกี่ยวกับการผิดสัญญา ต่างๆ เช่นสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ ฟ้องขับไล่ คดีเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับรถ คดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน คดีเกี่ยวกับที่ดิน คดีเกี่ยวกับครอบครัว- มรดก ฟ้องหย่า ฟ้องแบ่งทรัพย์มรดก คดีเกี่ยวกับแบ่งสินสมรส คดีเกี่ยวกับค่าเสียหาย คดีเกี่ยวกับเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

 

รับเป็นทนายความในคดีอาญา ทั้งเป็นโจทก์ ( เป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ ) และ เป็นทนายความจำเลย

ยื่นฟ้องคดีอาญา เข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญา และ ต่อสู้คดีเมื่อถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยดำเนินคดีทางอาญา ในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ รับของโจร ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ บุกรุก เป็นต้น คดีเกี่ยวกับรถเช่นขับรถโดยประมาท เรียกค่าเสียหาย คดีดูหมิ่น หมิ่นประมาท ทำร้ายร่างกาย พยายามฆ่า หรือ ฆ่าคนตายโดยเจตนา คดีเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้ง การยื่นคำร้องขอประกันตัวตลอดทั้ง การยื่นอุทธรณ์ ฏีกา และ ยื่นแก้อุทธรณ์และแก้ฏีกา

 

รับดำเนินการในส่วนของเร่งรัดหนี้สิน

ทางสำนักงานยังมีงานบริการเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้สิน เรียกร้องค่าเสียหายแทนท่าน ก่อนที่จะมีการฟ้องร้องเป็นคดี หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการผิดสัญญากรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ผู้ว่าจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ลูกค้าไม่ส่งมอบสินค้าหรือผู้ซื้อไม่จ่ายเงินค่าสินค้า ผิดสัญญาไม่จ่ายค่านายหน้า นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม และอื่นๆ ลองติดต่อมาที่สำนักงานของเรา เพื่อให้เราเจรจาแทนท่าน ซึ่งไม่ต้องฟ้องเป็นคดี ให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

 

รับปรึกษาปัญหาทางกฎหมายฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน ไม่รู้ว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนั้น ผู้ที่ทำความเดือดร้อนนั้นทำผิดกฎหมายหรือเปล่า เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากความเดือดร้อนนั้นได้หรือไม่ หรือสามารถบอกให้เขาหยุดดำเนินการในสิ่งที่ทำให้เราเดือดร้อนได้หรือไม่ หรือได้รับการเอารัดเอาเปรียบไม่เป็นธรรม เราจะมีสิทธิ์เรียกร้องอย่างไรได้บ้าง ท่านลองติดต่อหรือเข้ามายังสำนักงานกฎหมายของเรา เพื่อที่ท่านจะได้รับคำปรึกษา แล้ว สามารถนำไปแก้ไขปัญหาของท่าน

 

บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ร้านค้า สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

ทางสำนักงานมีบุคลากรซึ่งมีความชำนาญในการให้บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล หรือ จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ กรรมการเข้า – ออก เพิ่มทุน แก้ไขอำนาจกรรมการย้ายที่ตั้งสำนักงาน เพิ่มทุนจดทะเบียน ควบบริษัท เลิกห้างหุ้นส่วน เลิกบริษัท จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

 

ขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ต่อวีซ่า

ทางสำนักงานให้บริการ ในการยื่นคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ( work permit ) เปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า เพื่อขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย โดยไม่ต้องออกนอกประเทศ ต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีหนังสืออนุญาตแล้ว และต่อหนังสืออนุญาตเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ


บริการอื่นๆ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขออนุญาตต่างๆ เช่นขออนุญาตจำหน่ายสุรา บุหรี่ ขออนุญาตเปิดร้านจำหน่ายอาหาร ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ รับมอบอำนาจจากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเพื่อ แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบ เจ้าหน้าที่สรรพากรตามหนังสือเชิญพบ พบเจ้าหน้าที่ประกันสังคมชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน

 

บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ร้านค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

ทางสำนักงานมีบุคลากรซึ่งมีความชำนาญในการให้บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล หรือจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ กรรมการเข้า – ออก เพิ่มทุน แก้ไขอำนาจกรรมการย้ายที่ตั้งสำนักงาน เพิ่มทุนจดทะเบียน ควบบริษัท เลิกห้างหุ้นส่วน เลิกบริษัท จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อาทิ เช่น

 1. รับจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ บริษัทจำกัด
 2. รับจดทะเบียนเลิกกิจการ ร้านค้า คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด
 3. ให้คำปรึกษาและวางแผนการจดทะเบียนเลิกกิจการ
 4. ให้คำปรึกษาและจดทะเบียนเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงาน ขยายโรงงาน และจดกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
 5. จดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
 6. บริการอื่น ๆ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ขออนุญาตต่างๆ เช่น ขออนุญาตจำหน่ายสุรา บุหรี่ ขออนุญาตเปิดร้านจำหน่ายอาหาร ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ รับมอบอำนาจจากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเพื่อ แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบเจ้าหน้าที่สรรพากรตามหนังสือเชิญพบ พบเจ้าหน้าที่ประกันสังคมชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน