ชกต่อยบิดาจนล้มและแตะและกระทืบซ้ำ จึงยิงผู้ตาย1นัด เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 351/2520

ป.อ. มาตรา 68, 288

การที่ผู้ตายซึ่งมีอายุ 30 ปี ทำร้ายบิดาจำเลยซึ่งมีอายุ 50 ปีโดยไม่มีทางสู้กันและผู้ตายกำลังจะกระทืบบิดาจำเลย ซ้ำอีกจำเลยอายุเพียง 16 ปี ใช้ปืนยิงผู้ตาย 1 นัด แล้วผู้ตายเข้าแย่งปืนจากจำเลยจนปืนลั่นอีก 1 นัด เป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของบิดาจำเลยให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงโดยพอสมควรแก่เหตุการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68

___________________________

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2518 เวลากลางวัน จำเลยมีอาวุธปืนพกขนาด .22 จำนวน 1 กระบอก พร้อมด้วยกระสุน 2 นัดไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และได้ใช้ปืนนี้ยิงนายประดิษฐ์ เนินริมหนอง 2 นัด กระสุนปืนถูกบริเวณอวัยวะส่วนสำคัญ ทำให้นายประดิษฐ์ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยเหตุที่เกิดตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490มาตรา 7, 72 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 มาตรา 3พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2517 มาตรา 3 และริบของกลาง

เดิมจำเลยให้การปฏิเสธ แต่ก่อนสืบพยานจำเลย จำเลยถอนคำให้การเดิม ให้การใหม่ว่า จำเลยยิงผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะผู้ตายทำร้ายบิดาจำเลยก่อน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่จำเลยใช้ปืนยิงผู้ตายเป็นการป้องกันสิทธิของผู้อื่นให้พ้นจากภยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดกฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง แต่เป็นการป้องกันสิทธิเกินสมควรแก่เหตุ พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 68, 69 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 มาตรา 3 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2517 มาตรา 3 จำเลยอายุไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 จำคุกฐานฆ่าผู้อื่น6 ปี ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน จำคุก 3 เดือน รวมโทษจำคุก 6 ปี3 เดือน ลดรับสารภาพชั้นสอบสวนให้ 1 ใน 3 ตามมาตรา 78 จำคุก จำเลย4 ปี 2 เดือน ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันสิทธิตามความจำเป็นและสมควรแก่เหตุ พิพากษาแก้เป็นให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ผู้ตายซึ่งมีอายุ 30 ปี ทำร้ายบิดาจำเลยซึ่งมีอายุ 50 ปีโดยไม่มีทางสู้กัน และผู้ตายกำลังจะกระทืบบิดาจำเลยซ้ำอีกจำเลยอายุเพียง 16 ปีใช้ปืนยิงผู้ตาย 1 นัด แล้วผู้ตายเข้าแย่งปืนจากจำเลยจนปืนลั่นอีก 1 นัด เป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของบิดาจำเลยให้พ้นภยันตราย ซึ่งเกิดจากประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงโดยพอสมควรแก่เหตุ การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายจำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68

พิพากษายืน

(สมคิด มงคลชาติ-ภิญโญ ธีรนิติ-พัลลภ เสถียรธรรมกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ที่นี้เลย  Tel/Line id : 089-2142456 (ทนายสอง ประธานชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

Line id : lawyer_2  ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อกฎหมาย คำพิพากษา ได้ที่ www.ปรึกษาคดีฟรี.com

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US