ช่วยยกรถจักรยานยนต์ที่ทับขาผู้เสียหาย ถือว่าพยายามบรรเทาผลร้าย มีเหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4197/2540

ป.อ. มาตรา 78, 83, 336

ในขณะที่ ช. ขับรถตามผู้เสียหายจนทันและแซงขึ้นประกบคู่ด้านซ้ายมือรถจักรยานยนต์ผู้เสียหายนั้น จำเลยก็ได้ขับรถจักรยานยนต์ของตนตามไปติด ๆ และแซงขึ้นประกบคู่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายทางด้านขวา จากนั้น ช. ก็ตะปบผู้เสียหายที่บริเวณคอซึ่งสวมสร้อยคอทองคำพร้อมพระ จึงเห็นได้ชัดว่า จำเลยได้ร่วมมือกับ ช. ในการประกบคู่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายมิให้หักหลบหนี เป็นการประสานงานตามแผน ข้อแก้ตัวของจำเลยที่ว่าไม่ทราบว่า ช. จะลงมือกระทำความผิดนั้นจึงฟังไม่ขึ้นแต่การที่จำเลยช่วยยกรถจักรยานยนต์ที่ทับขาผู้เสียหายออกนับได้ว่าเป็นการพยายามบรรเทาผลร้ายอันเกิดจากการกระทำของจำเลย เป็นเหตุบรรเทาโทษเห็นสมควรลดโทษให้

___________________________

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 1 คน ซึ่งเป็นพลเรือนได้ร่วมกันวิ่งราวทรัพย์ของนางสาวรุ่งนภา โสภา ผู้เสียหาย ขณะขับรถจักรยานยนต์โดยมีนางสาวบังอร ตันตราจิณนั่งซ้อนท้ายโดยจำเลยกับพวกพยายามลักสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท 1 เส้น ราคา 5,000บาท ของผู้เสียหายโดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า แต่การกระทำของจำเลยกับพวกไม่บรรลุผลเนื่องจากผู้เสียหายหลบทัน จำเลยกับพวกใช้รถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน เป็นยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิดเพื่อการพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พ้นการจับกุมในการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้เสียหายและนางสาวบังอรได้รับอันตรายแก่กาย เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นของผู้อื่นที่มิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดด้วยเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336, 336 ทวิ, 80,83 คืนของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 336 วรรคสอง, 336 ทวิ ประกอบด้วยมาตรา 80, 83 ให้จำคุก 3 ปี คืนของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้ร่วมกับคนร้ายที่หลบหนีกระทำผิดคดีที่ฟ้องนั้น ข้อเท็จจริงแห่งคดีรับฟังเป็นยุติได้ว่า คนร้ายที่หลบหนีชื่อนายชูชาติเป็นพี่เขยของจำเลย ได้ขับรถจักรยานยนต์คนละคันกับจำเลย เมื่อผู้เสียหายขับรถจักรยานยนต์แซงขึ้นหน้าไป นายชูชาติได้มีการพูดกับจำเลยจริง ซึ่งจำเลยนำสืบว่านายชูชาติพูดว่า “เดี๋ยวจะทำอะไรให้ดู” เป็นเชิงแก้ตัวว่าไม่ทราบว่านายชูชาติจะก่อเหตุคดีนี้ก็ตาม แต่เมื่อนายชูชาติได้ขับรถตามผู้เสียหายจนทันและแซงขึ้นประกบคู่ด้านซ้ายมือรถจักรยานยนต์ผู้เสียหายนั้น จำเลยก็ได้ขับรถจักรยานยนต์ของตนตามไปติด ๆ และแซงขึ้นประกบคู่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายทางด้านขวา ในขณะเดียวกันนายชูชาติตะปบผู้เสียหายที่บริเวณคอซึ่งสวมสร้อยคอทองคำพร้อมพระนั้น จึงเห็นได้ชัดว่า จำเลยได้ร่วมมือกับนายชูชาติในการประกบคู่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายมิให้หักหลบหนี เป็นการประสานงานตามแผนของนายชูชาติชัดแจ้ง ข้อแก้ตัวของจำเลยในเชิงว่าไม่ทราบว่านายชูชาติจะลงมือกระทำผิดนั้นจึงฟังไม่ขึ้น ส่วนข้อที่จำเลยอ้างว่าได้ช่วยเหลือผู้เสียหายหลังจากที่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายหักหลบนายชูชาติแล้วเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของจำเลยเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายล้มทับขาผู้เสียหายและจำเลยได้เข้าช่วยเหลือด้วยการช่วยยกรถจักรยานยนต์ออกเป็นข้ออ้างว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้หลบหนีนั้น ก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่า รถจักรยานยนต์ของจำเลยก็ได้ล้มตกลงไปจากไหล่ถนนต้องมีคนมาช่วยยกจึงสามารถขึ้นมาบนถนนได้ และจากคำเบิกความของจำเลยเองว่าจำเลยสตาร์ทเครื่องไม่ไหว ต้องขอให้คนอื่นช่วยสตาร์ทเครื่องให้จึงสามารถขับรถจักรยานยนต์ไปได้ ซึ่งแสดงชัดว่าที่จำเลยมิได้รีบหลบหนีทันทีก็ด้วยเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาลงโทษจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่จากข้อเท็จจริงการที่จำเลยได้ช่วยยกรถจักรยานยนต์ที่ทับขาผู้เสียหายออก นับได้ว่าเป็นการพยายามบรรเทาผลร้ายอันเกิดจากการกระทำของจำเลย เป็นเหตุบรรเทาโทษจึงเห็นควรลดโทษให้”

พิพากษาแก้เป็นว่า คดีมีเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(วินัย วิมลเศรษฐ-วิรัตน์ ลัทธิวงศกร-บุญศรี แก้วสาร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ที่นี้เลย  Tel/Line id : 089-2142456 (ทนายสอง ประธานชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

Line id : lawyer_  ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อกฎหมาย คำพิพากษา ได้ที่ www.ปรึกษาคดีฟรี.com

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US