ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 378/2534

ป.อ. มาตรา 78, 83

การที่จำเลยที่ 2 ทำหน้าที่ขับรถยนต์ ซึ่งมีเฮโรอีนและฝิ่นของกลางใส่มากับรถ แล้วเอายาเสพติดให้โทษของกลางไปซุกซ่อน ไว้ในป่าละเมาะข้างทางเพื่อรอจำเลยที่ 1 พาผู้ซื้อมาเอาไป ต่อมาเมื่อจำเลยที่ 1 พาผู้ซื้อมาแล้ว จำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็พาจำเลยที่ 1เข้าไปเอาของกลางที่ซ่อน ไว้ และเดิน ไปส่งของนั้นที่รถยนต์ซึ่งผู้ซื้อรออยู่ และจำเลยที่ 2 ยังรออยู่ที่นั้นเพื่อให้จำเลยที่ 1รับเงินมาแบ่งกัน พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ถือได้ว่า จำเลยที่ 2ได้กระทำการอันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการจำหน่ายเฮโรอีนและฝิ่นของกลางให้แก่ผู้ซื้อด้วย จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานเป็นตัวการ ตาม ป.อ.มาตรา 83. จำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้ลดโทษโดยอ้างว่า มีบิดามารดาซึ่งป่วยเป็นอัมพาตและมีบุตรจะต้องเลี้ยงดูนั้น ก็มิใช่เหตุบรรเทาโทษตามป.อ. มาตรา 78.

___________________________

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 17, 66 วรรคสอง,69 วรรคสองและวรรคสี่, 102 ที่แก้ไขใหม่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 32, 91 ที่แก้ไขใหม่และขอให้สั่งริบของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 วรรคสอง กระทงหนึ่งให้จำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิต และผิดตามมาตรา 17, 69 วรรคสี่อีกกระทงหนึ่ง จำคุกคนละ 10 ปี คำรับสารภาพของจำเลยที่ 1เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 กระทงแรก 25 ปีจำคุกกระทง 5 ปี รวม 2 กระทง จำคุก 30 ปี ริบของกลาง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ส่วนจำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้จำหน่ายเฮโรอีนและฝิ่นของกลางให้แก่พันตำรวจโทสำเรียง สังขจันทร์ มีปัญหาว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 ด้วยหรือไม่ โจทก์นำสืบได้ความว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2531 สายลับของเจ้าพนักงานตำรวจได้พาสิบตำรวจตรีมนตรี แก้วปัญญา ไปติดต่อซื้อเฮโรอีนและฝิ่นจากจำเลยที่ 1 และวันที่ 24 เดือนนั้น พันตำรวจโทสำเรียงซึ่งแสดงตนเป็นเสี่ยพ่อค้าก็ได้นำเงิน 190,000 บาท ไปให้จำเลยที่ 1 ตรวจดูจนพอใจ จำเลยที่ 1 นัดให้ไปเอายาเสพติดให้โทษในวันรุ่งขึ้นเวลา8 นาฬิกา วันรุ่งขึ้น พันตำรวจโทสำเรียง และสิบตำรวจตรีมนตรีได้ไปพบจำเลยที่ 1 ที่ร้านอาหารยูโซปโภชนา จำเลยที่ 1 บอกว่าเฮโรอีนและฝิ่นซ่อนอยู่ที่ป่าริมถนนเลี่ยงเมือง และว่าให้หุ้นส่วน2 คนเฝ้าอยู่ แล้วจำเลยที่ 1 ก็ขับรถยนต์กระบะพยานโจทก์ทั้งสองไปบริเวณสี่แยกสามกอง-กระทู้ พยานโจทก์ทั้งสองเบิกความยืนยันว่าเมื่อไปถึงที่นั่นเห็นจำเลยที่ 2 และที่ 3 ยืนรออยู่ถนนฝั่งตรงข้ามจำเลยที่ 1 ได้ชี้ไปยังจำเลยทั้งสองและบอกว่าเป็นหุ้นส่วนของตนจากนั้นจำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็พาจำเลยที่ 1 เข้าไปในป่าละเมาะประมาณ 2-3 นาที ก็เดินกลับออกมาพร้อมกล่องผงซักฟอก 2 กล่องใส่อยู่ในถุงพลาสติกใสภายในบรรจุเฮโรอีนและฝิ่นของกลาง จำเลยทั้งสามเดินมาที่ข้างรถยนต์กระบะและเอากล่องทั้งสองไว้ที่กระบะท้ายรถจากนั้นจำเลยที่ 1 ก็ขับรถพาพันตำรวจโทสำเรียง และของกลางไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อให้พันตำรวจโทสำเรียงตรวจดู ก่อนไปจำเลยที่ 1 ยังได้สั่งให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 รออยู่ที่เดิม เมื่อรับเงินแล้วจะนำมาแบ่งให้ และโจทก์ยังมีนายดาบตำรวจเกษม นรารักษ์ ซึ่งนำเจ้าพนักงานตำรวจอีกส่วนหนึ่งที่ติดตามไปดูเหตุการณ์ที่หน้าสำนักสงฆ์สามัคคีสามกอง อยู่ห่างจากจำเลยที่ 2 เพียงประมาณ 50 เมตรเบิกความสนับสนุนว่า เห็นจำเลยทั้งสามพากันเข้าไปเอากล่องผงซักฟอกจากป่าละเมาะข้างทาง และเมื่อจำเลยที่ 1 และพันตำรวจโทสำเรียงไปถึงปั๊มน้ำมันแล้ว พันตำรวจโทสำเรียงกับพวกก็ได้จับจำเลยที่ 1พร้อมยาเสพติดให้โทษของกลางแล้วก็พากันย้อนกลับไปจับจำเลยที่ 2และที่ 3 พยานโจทก์ทั้งสามยืนยันว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็ยังยืนรอจำเลยที่ 1 อยู่ที่เดิม พยานโจทก์ดังกล่าวไม่เคยรู้จักจำเลยที่ 2มาก่อน ไม่มีเหตุที่จะเบิกความปรักปรำใส่ร้ายจำเลยที่ 2 ทั้งถ้อยคำพยานโจทก์ดังกล่าวสอดคล้องต้องกัน มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ที่จำเลยที่ 2 นำสืบว่าจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 รออยู่ตรงบริเวณสี่แยกสามกอง-กระทู้ เพราะจำเลยที่ 1 จะไปธุระในเมืองภูเก็ตนั้นเห็นว่า จำเลยที่ 2 เบิกความแล้วว่าจำเลยที่ 1 ขอให้จำเลยที่ 2ช่วยขับรถยนต์กระบะจากจังหวัดนครปฐมมาจังหวัดภูเก็ตเพราะจำเลยที่ 1 ป่วย แล้วเหตุใดเมื่อมาถึงอำเภอเมืองภูเก็ต จำเลยที่ 1กลับเป็นผู้ขับรถเองและยังปล่อยให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 รออยู่ริมถนนข้างทางป่าละเมาะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นอกจากนี้ยังได้ความจากจำเลยที่ 2 ว่าระหว่างรอคอยจำเลยที่ 1 อยู่นั้น จำเลยที่ 2และที่ 3 ได้เดินไปซื้อบุหรี่และน้ำอัดลมที่ร้านค้าซึ่งอยู่ห่างประมาณ 500 เมตรเท่านั้น แต่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็ไม่ไปรอคอยที่ร้านค้านั้นซึ่งเป็นที่สะดวกสบายกว่าจุดที่ยืนรออยู่ พฤติการณ์เช่นนี้เป็นข้อพิรุธอันเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3ยืนรออยู่บริเวณสี่แยกสามกอง-กระทู้ ข้างทางป่าละเมาะก็เพื่อรอให้จำเลยที่ 1 พาผู้ซื้อมารับเอาเฮโรอีนและฝิ่นของกลางที่จำเลยทั้งสามได้นำไปซุกซ่อนไว้ในป่าละเมาะนั้นตั้งแต่แรก ข้อแก้ตัวของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น การที่จำเลยที่ 2 ทำหน้าที่ขับรถยนต์กระบะซึ่งมีเฮโรอีนและฝิ่นของกลางใส่มากับรถจากจังหวัดนครปฐมไปถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วเอายาเสพติดให้โทษของกลางไปซุกซ่อนไว้ในป่าละเมาะข้างทางเพื่อรอจำเลยที่ 1 พาผู้ซื้อมาเอาไป ต่อมาเมื่อจำเลยที่ 1 พาผู้ซื้อมาแล้ว จำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็พาจำเลยที่ 1 เข้าไปเอาของกลางที่ซ่อนไว้ และเดินไปส่งของนั้นที่รถยนต์กระบะซึ่งผู้ซื้อรออยู่และจำเลยที่ 2 ยังรออยู่ที่นั่นเพื่อให้จำเลยที่ 1 รับเงินมาแบ่งกันพฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวถือได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้กระทำการอันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการจำหน่ายเฮโรอีนและฝิ่นของกลางให้แก่ผู้ซื้อด้วยแล้ว จำเลยที่ 2 จึงต้องมีความผิดฐานเป็นตัวการในความผิดดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ที่จำเลยที่ 2 ฎีกา ขอให้ลดโทษโดยอ้างว่าจำเลยที่ 2 มีบิดามารดาซึ่งป่วยเป็นอัมพาตและมีบุตรจะต้องเลี้ยงดูนั้น เห็นว่าหากจะฟังว่าเป็นความจริงดังที่จำเลยที่ 2 ฎีกา ก็มิใช่เหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จึงไม่มีเหตุที่จะลดโทษให้”

พิพากษายืน.

(วิชัย ตันติกุลานันท์-พนม พ่วงภิญโญ-จองทรัพย์ เที่ยงธรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ที่นี้เลย  Tel/Line id : 089-2142456 (ทนายสอง ประธานชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

Line id : lawyer_  ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อกฎหมาย คำพิพากษา ได้ที่ www.ปรึกษาคดีฟรี.com

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US