เคยถูกปล้นจึงยิงตำรวจที่ปีนบ้านและรื้อเสาบ้าน เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 155/2512
ป.อ. มาตรา 62, 68

เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหมายค้นและหมายจับไปจับกุมจำเลยที่บ้านในเวลาวิกาล (ประมาณ 24 นาฬิกา). ได้ปีนบ้านและรื้อฝาบ้านจำเลยเข้าไป. จำเลยสำคัญผิดคิดว่าโจรเข้าปล้นบ้านจึงใช้ปืนยิงตำรวจบาดเจ็บ. พฤติการณ์ของจำเลยจึงมีลักษณะเป็นการป้องกันสิทธิของตนและของผู้อื่น และป้องกันทรัพย์ของจำเลยให้พ้นจากภยันตรายอันเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย.และเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุและเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย. ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68.


โจทก์ฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหมายจับและได้รับอนุญาตพิเศษจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้ทำการตรวจค้นบ้านของจำเลยได้แต่จำเลยไม่ยอมให้เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นและจับกุมจำเลย จำเลยกลับต่อสู้ขัดขวางและใช้อาวุธปืนยิงไปยังพนักงานตำรวจ 1 นัดถูกร่างกายพลตำรวจเอี่ยมผู้เสียหายได้รับอันตรายถึงบาดเจ็บ ทั้งนี้โดยจำเลยมีเจตนาฆ่าเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งกระทำการตามหน้าที่แต่การกระทำของจำเลยไม่บรรลุผล ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 140, 288, 289, 80, 33ขอให้ริบปืนของกลาง จำเลยสู้ว่า ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าพนักงานมาในเวลาค่ำคืน จะเข้ามาในเรือนโดยใช้กำลังพังทะลายเรือนเข้ามา จึงยิงไป 1 นัด ด้วยเข้าใจว่าเป็นโจร ศาลชั้นต้นเห็นว่า จำเลยสำคัญผิดคิดว่าคนร้ายมาปล้น จึงใช้ปืนยิงเป็นการป้องกันตัวและทรัพย์พอสมควรแก่เหตุ พิพากษายกฟ้องปืนของกลางไม่ริบ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์เห็นว่า เจ้าพนักงานตำรวจไปจับกุมและค้นบ้านจำเลยในเวลาค่ำคืนโดยได้รับอนุญาตพิเศษจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่จำเลยไม่ยอมให้จับกุมและตรวจค้นและใช้อาวุธปืนยิงถูกผู้เสียหายบาดเจ็บโดยจำเลยรู้แล้วว่าเป็นพนักงานกระทำตามหน้าที่ จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา138, 140, 289, 80 ให้ลงโทษตามบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา289, 80, 90, 52 ให้จำคุกจำเลย 16 ปี ริบปืนของกลาง จำเลยฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยใช้ปืนยิงพลตำรวจเอี่ยมไปเพราะสำคัญผิดคิดว่าเป็นโจรจะมาปล้นบ้านจำเลย เพราะจำเลยเคยถูกปล้นโดยคนร้ายปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้ว ความสำคัญผิดของจำเลยจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 62 วรรคแรก ภยันตรายที่เกิดจากความสำคัญผิดนี้เป็นภยันตรายที่ร้ายแรงเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์ในเวลาวิกาล และในชนบทที่เปลี่ยว ภยันตรายนี้เป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง เพราะพลตำรวจเอี่ยมได้เข้าถึงเรือนจำเลย และได้ปีนเรือนและรื้อฝาเรือนส่องไฟฉายเข้าไปในเรือน บุตรภรรยาจำเลยร้องเรียกให้ช่วยว่าโจรปล้นการที่จำเลยใช้ปืนยิงพลตำรวจเอี่ยมจึงมีลักษณะเป็นการป้องกันสิทธิของตนและของผู้อื่น และป้องกันทรัพย์ของจำเลยให้พ้นจากภยันตรายอันเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 พิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ยกฟ้องโจทก์ ปล่อยจำเลยปืนของกลางไม่ริบ.
(ปันโน สุขทรรศนีย์-ยง เหลืองรังษี-สว่าง ภูวะปัจฉิม)

แหล่งที่มา
กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น

หมายเหตุ
หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ที่นี้เลย Tel/Line id : 089-2142456 (ทนายสอง ประธานชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)
Line id : lawyer_2 ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อกฎหมาย คำพิพากษา ได้ที่ www.ปรึกษาคดีฟรี.com

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US