รวมคดีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท และคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ