อื่นๆ

พฤษภาคม 9, 2020

มอบตัวช้า ไม่มีเหตุบบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 9, 2020

เข้ามอบตัวต่อเจ้าพนักงานเป็นการลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน มีเหตุบรรเทาโทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 347/25 […]
พฤษภาคม 12, 2020

มอบตัวช้า ไม่มีเหตุบบรรเทาโทษ ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 12, 2020

แม้มีพยานหลักฐานที่สามารถนำสืบพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้ โดยไม่ต้องใช้คำรับสารภาพในชันจับกุมและชั้นสอบสวนแต่พฤติการณ์ที่จำเลยยอมมอบตัว ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1473/2 […]
พฤษภาคม 12, 2020

ยินยอมให้จับกุม และมอบของกลางแก่เจ้าพนักงานตำรวจ เป็นเหตุบรรเทาโทษ ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 479/25 […]
พฤษภาคม 13, 2020

การที่มิได้ลงมือทำร้าย ไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 13, 2020

หากเป็นกรณีใช้วิธีการที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งการจับกุม ก็มีเหตุบรรเทาโทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1337/2 […]
พฤษภาคม 13, 2020

แม้รับสารภาพหลังจากสืบพยานจำเลยบางส่วนก็มีเหตุบรรเทาโทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3152/2 […]
พฤษภาคม 14, 2020

เหตุบรรเทาโทษใช้เฉพาะคดีที่ศาลพิจารณาเท่านั้น ไปลดโทษคดีอื่นไม่ได้

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

เคยมีสาเหตุโกรธเคือง ผู้ตายเมาสุราและพูดจาข่มขู่ จำเลยเดินถอยหลังจนติดหอประชุมจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย1นัดถือว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US