รับสารภาพชั้นจับกุมหรือสอบสวน เป็นการลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานมีเหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1209/2521

ป.อ. มาตรา 78

จำเลยให้การต่อพนักงานสอบสวนตามความจริงเป็นการลุแก่โทษให้การรับสารภาพเมื่อถูกจับชั้นสอบสวนและชั้นศาลเมื่อสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลลดโทษตาม มาตรา78 ได้

___________________________

จำเลยให้การต่อสู้ว่ายิงผู้ตายเพื่อป้องกันตัว เมื่อสืบพยานโจทก์ไปแล้ว4 ปากจึงกลับให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยรับต่อพนักงานสอบสวนเพราะสอบสวนเบื้องต้นต่อหน้าประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุ ไม่เป็นการลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน คำรับต่อศาลไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371 จำคุกตลอดชีวิต ปรับ 100 บาท ไม่มีเหตุบรรเทาโทษ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ลดโทษตามมาตรา 78, 53 ทวิ ฉบับที่ 11 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2514ข้อ 1 จำคุก 30 ปี 4 เดือน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า “ที่โจทก์ฎีกาว่าไม่ควรลดโทษให้จำเลยเพราะจำเลยรับสารภาพหลังจากโจทก์ได้นำประจักษ์พยานเข้าสืบแล้วถึง4 ปาก เป็นการจำนนต่อพยานหลักฐานนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อจำเลยกระทำผิดแล้วจำเลยรับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำการจับกุมและได้ให้การสารภาพต่อพนักงานสอบสวนในเวลาต่อมาอีก ทั้งยังนำชี้ที่เกิดเหตุแสดงลักษณะแห่งการกระทำของจำเลยหลังเกิดเหตุเล็กน้อยอย่างชัดแจ้งจำเลยให้การต่อพนักงานสอบสวนไปตามความเป็นจริง เป็นการลุแก่โทษ การที่จำเลยรับสารภาพเมื่อถูกจับกุม ชั้นสอบสวนและชั้นศาลเมื่อสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้วนั้น ก็นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษอันควรปรานีลดโทษให้จำเลยได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78”

พิพากษายืน

(สมบัติ วังตาล-สุวัฒน์ รัตรสาร-ประทีป ชุ่มวัฒนะ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น

หมายเหตุ

การลุแก่โทษตามมาตรา 78 คือลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน การรับต่อศาลเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จิตติ

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ที่นี้เลย  Tel/Line id : 089-2142456 (ทนายสอง ประธานชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

Line id : lawyer_2  ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อกฎหมาย คำพิพากษา ได้ที่ www.ปรึกษาคดีฟรี.com

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US