parallax background

ทนายความประจำสำนักงาน

 1. นายธีระเดช ทองดี ประธานสำนักงานฯ - ทนายความ
 2. นายกิตติชัย ดำจันทร์ รองประธานสำนักงานฯ - ทนายความ

 

โทรศัพท์มือถือ 089-214-2456 (สายตรง)

โทรศัพท์สำนักงานฯ 056-711-359

Line: 0892142456

Email: Teradach_2@hotmail.com

Website: www.ปรึกษาคดีฟรี.com

Facebook: ปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ

ที่อยู่: สวนอาหารไผ่ไบร์ทแหละ 444/8 ม.2 (หนองนายั้ง-หลังบิ๊กซีเพชรบูรณ์)
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

การบริหารงานสำนักงานฯ

 1. นายธีระเดช ทองดี ประธานสำนักงานฯ รับผิดชอบดูแลคดีความของสำนักงานกฎหมายทองดีทุกประเภทและทั้งหมด รวมถึงให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย พร้อมทั้งยังเป็นทนายความที่ดูแลเกี่ยวกับคดีอาญาทั่วไปและคดียาเสพติด คดีเกี่ยวกับคดีละเมิด คดีปกครอง และคดีแรงงาน คดีครอบครัว และทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีแพ่งทั่วไป คดีร้องขัดทรัพย์ ขอกันส่วน และจดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท คดีมรดก คดีผู้บริโภค
 2. นายกิตติชัย ดำจันทร์ รองประธานสำนักงาน รับผิดชอบคดีความทุกประเภท และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย พร้อมทั้ง ยังเป็นทนายความที่ดูแลเกี่ยวกับคดีอาญาทั่วไป และ คดียาเสพติด คดีเกี่ยวกับคดีละเมิด คดีปกครอง และคดีแรงงาน คดีครอบครัว และทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีแพ่งทั่วไป คดีร้องขัดทรัพย์ ขอกันส่วน และจดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท คดีมรดก คดีผู้บริโภค

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

 1. นายยสวัสดิ์ ทองดีสุธีรไกร ที่ปรึกษา - นักวิชาการ

 

บุคลากรภายใน

 1. นางสาววรรฤดี รักปาน เลขานุการ และ เสมียนทนายความ

 

บริหารงานโดย

 1. นายธีระเดช ทองดี ประธานสำนักงานฯ - ทนายความ
 2. นายกิตติชัย ดำจันทร์ รองประธานสำนักงานฯ - ทนายความ
 3. นายยสวัสดิ์ ทองดีสุธีรไกร ที่ปรึกษา
 4. นางสาววรรฤดี รักปาน เลขานุการ และ เสมียนทนาย
 5. นายธนวัฒน์ รินทร์พรุ้ม (เสมียนทนาย)
 6. นางสาววรรฤดี รักปาน รองประธานสำนักงานกฎหมายฯ และที่ปรึกษาชมรม
 7. ร้อยตำรวจเอกจีรชาติ สีทองเสือ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานกฎหมายฯ และที่ปรึกษาชมรมฯ
 8. นายวริทธิ์คม พักมล ผู้จัดการสำนักงานกฎหมายฯ และชมรม
 9. นางสาวนงเยาว์ คำอ่อน รองผู้จัดการสำนักงานกฎหมายฯ และชมรม
 10. นางสาวสิดาพร ไซดา หัวหน้าฝ่ายสำนักงานกฎหมายฯ และชมรม
 11. นางสาวปลายฟ้า จำบุญ พนักงาน IT เน็ตเวิร์ค สำนักงานและชมรมฯ
 12. นางสาวสุพิชชา แก้วจันทา พนักงานธุรการ สำนักงานและชมรมฯ