parallax background

บริการด้านอื่นๆ

สำนักงานกฎหมายทองดีนิติธรรมทนายความของเรายังให้บริการ โดยเป็นนายหน้าและตัวแทน ติดต่อ ประสานงาน ซื้อ ขาย  ที่ดินเปล่า  เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓) ,  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น  บ้านพร้อมที่ดิน  ตึกแถวพร้อมที่ดิน  และ อาคารพาณิชย์พร้อมที่ดิน   คอนโดมิเนียม